Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 7, pp 3–6 | Cite as

Kennisintensivering op het snijvlak van zorg en hoger beroepsonderwijs

  • Maarten Peters
  • Frans de Vijlder
Artikelen
  • 37 Downloads

Samenvatting

Innovatie moet! Maatschappelijke organisaties zijn het aan hun omgeving verplicht om alle mogelijkheden voor verbetering aan te grijpen om betere prestaties te leveren. Dat geldt voor de zorgsector. Dat geldt voor het beroepsonderwijs. Beide werken aan innovaties op basis van beschikbare kennis over wat werkt en wat niet werkt, hoe het goed kan en hoe het nog beter kan. En juist die kennisbasis is essentieel. Die kennisbasis moet ontwikkeld worden, wil een organisatie van zichzelf kunnen begrijpen hoe men van middelen tot resultaten is gekomen en welke verbeteringen daarin aan te brengen zijn. Zowel in de zorgsector als in het onderwijs is men daarmee bezig (zie ook het themanummer van dit blad van juni 2005). Als we kijken naar deze beide sectoren dan vertonen zij daarin grote parallellen. Maar gaat het daarmee vanzelfsprekend goed tussen beide?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Maarten Peters
    • 1
  • Frans de Vijlder
  1. 1.

Personalised recommendations