Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 6, pp 22–23 | Cite as

Calibris Jaarcongres 2008 ‘De arbeidsmarkt is leidend’

  • Famke Derksen
Congresverslag

Samenvatting

‘De arbeidsmarkt is leidend’, dat was het thema voor het Calibris Jaarcongres 2008 dat plaatsvond op donderdag 9 oktober in Hotel Theater Figi in Zeist. Meer dan 500 mensen werden door Angela Groothuizen verwelkomd en volgden een inspirerend programma.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Famke Derksen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations