Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 5, pp 12–12 | Cite as

Nurse Education Today

Volume 28, issue 5. July 2008. Pages 521-652 http://www.sciencedirect.com/science/journal/02606917
  • Carolien Sino
Voor u gelezen:
  • 32 Downloads

Samenvatting

Nurse Education Today is het Engelstalige zusje van Onderwijs en gezondheidszorg. Dit julinummer bevatte 16 artikelen, tesamen zo'n 130 interessante pagina's. De hierboven gegeven link, biedt de mogelijkheid om samenvattingen (abstracts) van de artikelen (in het Engels) te lezen. Aan het downloaden van de gehele artikelen zijn helaas kosten verbonden. Via diverse mediatheken/bibliotheken is gratis online toegang mogelijk. Wie weet ook binnen uw instelling! Ik geef u een selectie van interessante artikelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Carolien Sino
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations