Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 5, pp 2–2 | Cite as

Onderzoek naar mogelijkheden paramedische beroepen op mbo-niveau

Nieuws
  • 7 Downloads

Samenvatting

In Nederland zijn geen opleidingsmogelijkheden voor paramedische beroepen (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist) op mbo-niveau. Hetgeen een lacune is in de Nederlandse kwalificatiestructuur voor het mbo. Calibris start op initiatief van het Koning Willem 1 College uit Den Bosch een onderzoek om meer inzicht te krijgen in behoeften van het werkveld ten behoeve van de inzet van paramedische beroepsbeoefenaren op mbo-niveau.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations