Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 4, pp 38–40 | Cite as

Verantwoorden of afrekenen?

 • Hans van Dartel
Artikelen
 • 51 Downloads

Samenvatting

Zoals titels vaak doen, suggereert de titel van dit themanummer een probleem èn een oplossing. Tegelijk wordt de indruk gewekt van een lastige keuze tussen twee handelwijzen. Terwijl deze twee als formeel gelijkwaardige alternatieven worden voorgesteld, weet de goede verstaander beter: ‘afrekenen’ riekt naar manieren van omgang tussen criminelen. Dat is iets wat we in de bovenwereld minder wenselijk achten. Daarom zal ‘afrekenen’ het wel af leggen tegen ‘verantwoorden’. Maar niet alleen daarom. Er zijn meer redenen voor een herijking van bestaande methoden voor het waarderen van zorg en onderwijs

Literatuur

 1. Commissie ethiek V&VN, Verantwoordelijkheid en schaarste in de zorg, Utrecht V&VN 2007.Google Scholar
 2. F.Dubet, Le declin de l’institution, Paris Seuil 2002Google Scholar
 3. E. Freidson, Professionalism. The third logic on the practice of knowledge, Chicago The University of Chicago Press 2001.Google Scholar
 4. K.Putters, P.Frissen en H.Foekema, Zorg om vernieuwing, Tilburg Universiteit van Tilburg 2006.Google Scholar
 5. H. van Dartel en R.Jeurissen, Professionaliteit als normatief organisatiekenmerk, in: G.Jacobs, R. Meij, H.Tenwolde en Y.Zomer, Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering, Amsterdam SWP 2008, 252-266.Google Scholar
 6. R.Wirtz, Morele verantwoordelijkheid in organisaties, in: R.Jeurissen, Bedrijfsethiek een goede zaak, Assen Van Gorcum 2000, 23-40.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Hans van Dartel
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations