Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 3, pp 27–27 | Cite as

Elektronisch Patiëntendossier voor ROC van Twente

Nieuws
  • 17 Downloads

Samenvatting

Studenten bij de sector Gezondheid & Welzijn van het ROC van Twente gaan werken met een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Hierdoor vergaren zij kennis voor de toekomst en hebben zij een voorsprong ten opzichte van reeds gediplomeerde verpleegkundigen, die over het algemeen nog niet werken met een dergelijk digitaal dossier.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations