Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 3, pp 7–8 | Cite as

De schooluitval te lijf

  • Femke van den Berg
Van de werkvloer
  • 170 Downloads

Samenvatting

Veel jongeren die aan een zorgopleiding op niveau 2 beginnen, maken deze niet af. Het project Care 4U probeert ze te behouden door aan te sluiten bij hun leefwereld en van daaruit bruggen te bouwen naar het werk. Yme Nauta, werkbegeleider bij zorgorganisatie Reinaerde (locatie Harmelen): ‘Als de beroepspraktijkvorming niet goed verloopt, ben je deze leerlingen voorgoed kwijt.’ Collega Ria Buts: ‘Daarom investeren we veel in hun begeleiding.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Femke van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations