Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 2, pp 27–27 | Cite as

Agenda

Agenda

Samenvatting

Twee jarlijkse conferentie voor onderwijsvernieuwing en ICT Doelgroep: docenten en managers van mbo-instellingen. Locatie: MECC Maastricht. Informatie: www.cviweb.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations