Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 2, pp 27–27 | Cite as

Rectificatie

Nieuws
  • 12 Downloads

Samenvatting

Het artikel ‘Bereidheid van ziekenhuispersoneel om deel te nemen aan communicatietraining’ van nummer 1 (2008) is geschreven door de auteurs Wendy Brouwers en Dirk de Natris. Voor informatie over het artikel: h.denatris@let.ru.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations