Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 1, pp 2–2 | Cite as

Achterstandswijk is zieker

Nieuws
  • 40 Downloads

Samenvatting

Alleen door in een achterstandswijk te wonen, heb je al een grotere kans op verschillende ziekten. Los van leeftijd, geslacht, etniciteit en inkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations