Advertisement

Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie

, Volume 16, Issue 5, pp 151–155 | Cite as

Geïsoleerde scafoïddislocatie met axiale carpale dissociatie

 • V. P. W.  Scholtes
 • G. M.  Vermeulen
 • D. J. A.  Sonneveld
 • G. J.  Clevers
 • T. M.  Moojen
Casus
 • 16 Downloads

Samenvatting

Wij presenteren een casus van een patiënt met een geïsoleerde scafoïddislocatie met axiale carpale dissociatie. De diagnostiek en behandeling van deze zeldzame entiteit worden kort besproken. Daarbij ligt nadruk op het belang van open repositie, interne fixatie en ligamentreconstructie in de acute fase. Vooral herstel van het scafolunaire ligament is van belang. Op deze wijze wordt het instabiele radiale gedeelte van de carpalia aan het stabiele ulnaire gedeelte gefixeerd. De huidige behandelstrategie bepleit ligamentreconstructie in de acute fase om de normale anatomie te herstellen om zowel op korte als op lange termijn een goede functie te behouden. De prognose is goed, mits er voor deze behandeling wordt gekozen.

Abstract

A case of an isolated dorsal dislocation of the scaphoid with associated axial carpal dissociation is presented. We emphasize the importance of open reduction, internal fixation and ligament reconstruction in the acute phase of this rare injury. Reconstruction of the scapholunate ligament is vital.

Literatuur

 1. 1.
  Higgs SL. Two cases of dislocation of the carpal scaphoid. Proc Roy Soc Med 1930;23:1337-39.Google Scholar
 2. 2.
  Buzby BF. Isolated radial dislocation of carpal scaphoid. Ann Surg 1934;100:533-55.Google Scholar
 3. 3.
  Connell MC, Dyson RP. Dislocation of the carpal scaphoid: report of a case. J Bone Joint Surg 1955;37B:252-53.Google Scholar
 4. 4.
  Taylor AR. Dislocation of the scaphoid. Postgrad Med J 1969;45(521):186-89.Google Scholar
 5. 5.
  Richards RS, Bennett JD, Roth JH. Scaphoid dislocation with radial-axial carpal disruption. Am J Roentgenol 1993;160:1075-76.Google Scholar
 6. 6.
  Sides D, Laorr A, Greenspan A. Carpal scaphoid: radiographic pattern of dislocation. Radiology 1995;195:215-16.Google Scholar
 7. 7.
  Horton T, Shin AY, Cooney WP. Isolated scaphoid dislocation associated with axial carpal dissociation: an unusual injury report. J Hand Surg [Am] 2004 Nov;29(6):1102-8.Google Scholar
 8. 8.
  Nigst H. Luxations et subluxations du scaphoide. [Dislocationsand subluxations of the scaphoid.] Ann Chir 1973;27C:519-25.Google Scholar
 9. 9.
  Leung YF, Wai YL, Kam WL, Ip PS. Solitary dislocation of the scaphoid. From case report to a literature review. J Hand Surg (Br) 1998;23:88-92.Google Scholar
 10. 10.
  Gilula LA. Carpal injuries: analytic approach and case exercises. Am J Radiol 1979;133:503-17.Google Scholar
 11. 11.
  Takami H, Takahashi S, Ando M. Dislocation of the carpal scaphoid associated with median nerve compression: case report. J Trauma. 1992 Dec;33(6):921-3.Google Scholar
 12. 12.
  Milankov M, Somer T, Jonanovic A, Brankov M. Isolated dislocation of the carpal scaphoid: two case reports. J Trauma 1994;36:752-54.Google Scholar
 13. 13.
  Kennedy JG, O'Connor P, Brunner J, Hodgkins C, Curtin J. Isolated carpal scaphoid dislocation. Acta Orthop Belg 2006 Aug;72(4):478-83.Google Scholar
 14. 14.
  Chloros DG, Themistocleous G, Zagoreos N, Korres D, Efstathopoulos D, Soucacos P. Isolated dislocation of the scaphoid. Arch Orthop Trauma Surg 2006;126:197-203.Google Scholar
 15. 15.
  Sauerbier M, Bickert B, Tränkle M, Kluge S, Pelzer M, Germann G. Surgical treatment possibilities of advanced carpal collapse (SNAC/SLAC wrist). Unfallchirurg 2000 Jul;103(7):564-71.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • V. P. W.  Scholtes
  • 1
 • G. M.  Vermeulen
 • D. J. A.  Sonneveld
 • G. J.  Clevers
 • T. M.  Moojen
 1. 1.

Personalised recommendations