Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie

, Volume 16, Issue 4, pp 135–135 | Cite as

Bij de 80e verjaardag van prof. dr. W.H. Brummelkamp

Traumanieuws

Samenvatting

Op 21 maart jl. werd prof. dr. W.H. Brummelkamp 80 jaar, reden om in dit tijdschrift even stil te staan bij dit kroonjaar. Brummelkamp was hoogleraar Chirurgie aan de Universiteit van Amsterdam van 1971 tot 1993. Zijn vaktechnische verdiensten lagen vooral op het gebied van de gastro-enterologie, de stomazorg en de hyperbare zuurstofbehandeling. Evenals zijn leermeester Boerema heeft Brummelkamp zich vroegtijdig gerealiseerd dat een hoogleraar/hoofd van een chirurgische afdeling niet meer het gehele vakgebied kon overzien. Bij zijn aantreden in het Binnengasthuis in 1971 is hij dan ook begonnen om zijn stafleden autonomie te verlenen op deelgebieden van de heelkunde. Eén van ons (er) kreeg in dat kader de gelegenheid zich in Zwitserland — destijds het walhalla van de fractuurbehandeling — te bekwamen in dat deel van de traumatologie om daarna als staflid leiding te geven aan dit onderdeel van de heelkunde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations