Advertisement

Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie

, Volume 16, Issue 4, pp 128–130 | Cite as

Hypertonic resuscitation of hypovolemic shock after blunt trauma: a randomized controlled trial

E.M. Bulger, G.J. Jurkovich, A.B. Nathens, M.K. Copass, S. Hanson, C. Cooper, P.Y. Liu, M. Neff, A.B. Awan, K. Warner, R.V. Maier Arch Surg 2008;143:139-48; discussion 149 Referent: K.M. van Scherpenzeel, traumachirurg, Academisch Ziekenhuis Charité, Berlijn, Duitsland Referent: K.M. van Scherpenzeel, traumachirurg, Academisch Ziekenhuis Charité, Berlijn, Duitsland
 • K. M. van Scherpenzeel
Referaat
 • 21 Downloads

Samenvatting

Multipel orgaanfalen is de belangrijkste ‘late’ doodsoorzaak na trauma en wordt veroorzaakt door een verstoorde immuunrespons. In eerdere publicaties is aangetoond dat hypertoon zout/dextran (hsd) een redistributie en herstel geeft van het intravasculaire volume, de intracraniële druk vermindert en invloed heeft op de immuunrespons — gevolgd door multiorgaanfalen (mof), ‘adult respiratory-distress syndrome’ (ards) en nosocomiale infecties.1 Doel van de studie was het vaststellen of resuscitatie met hsd de kans op orgaanfalen bij patiënten met hypovolemische shock ten gevolge van stomp letsel vermindert.

Literatuur

 1. 1.
  Rizoli SB, Rhind SG, Shek PN, e.a. The immunomodulatory effects of hypertonic saline resuscitation in patients sustaining traumatic hemorrhagic shock: a randomized, controlled, double-blinded trial. Ann Surg 2006;243:47-57.Google Scholar
 2. 2.
  Cavus E, Meybohm P, Dörges V, e.a. Regional and local brain oxygenation during hemorrhagic shock: a prospective experimental study on the effects of small-volume resuscitation with norepinephrine. J Trauma 2008;64:641-8; discussion 648-9.Google Scholar
 3. 3.
  Cox CS Jr, Radhakrishnan R, Villarrubia L, e.a. Hypertonic saline modulation of intestinal tissue stress and fluid balance. Shock 2008;29:598-602.Google Scholar
 4. 4.
  Sell SL, Avila MA, Yu G, e.a. Hypertonic resuscitation improves neuronal and behavioral outcomes after traumatic brain injury plus hemorrhage. Anesthesiology 2008;108:873-81.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • K. M. van Scherpenzeel
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations