Advertisement

Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie

, Volume 16, Issue 1, pp 29–30 | Cite as

Gebruik van grendelpen bij humerusschachtfracturen: klinische en biomechanische aspecten

Samenvatting proefschrift
  • 19 Downloads

Abstract

Het gebruik van een grendelpen bij humerusschachtfracturen leidt in het algemeen tot goede consolidatie met weinig complicaties. De belangrijkste problemen zijn de negatieve invloed van de antegrade benadering op de schouderfunctie en iatrogene fracturen bij retrograde introductie. De resultaten van de Telescopic Locking Nail® (TLN®) zijn vergelijkbaar met de resultaten beschreven in de literatuur. In een eerste multicentrumstudie bedroeg de primaire consolidatie 98% voor de acute fracturen doch slechts 43% voor de non-unions.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations