Advertisement

Zuurstofbehandeling onder druk?

 • Dirk Th. Ubbink
 • Maarten J. Lubbers
 • Hester Vermeulen
Klinische les
 • 98 Downloads

Samenvatting

Hyperbare zuurstoftherapie is een behandeling in een speciale ruimte, waar patiënten 100 procent zuurstof inademen onder kunstmatig verhoogde druk. Hierdoor wordt veel meer zuurstof dan normaal in het bloed opgenomen. Aandoeningen die gekenmerkt worden door een tekort aan zuurstof, kunnen hiermee worden behandeld. In deze klinische les zal een overzicht worden gegeven van de achtergronden van deze behandeling en het op dit moment beste beschikbare bewijs vanuit de medische literatuur voor de indicatiestelling en effectiviteit van deze therapie.

Literatuur

 1. van der Kleij AJ, Bakker DJ, Lubbers M, Henny CP. Skeletal muscle pO2 in anaerobic soft tissue infections during hyperbaric oxygen therapy. Adv Exp Med Biol 1992;317:125-129.Google Scholar
 2. Ubbink DT, Jacobs MJ, Slaaf DW. Can transcutaneous oximetry detect nutritive perfusion disturbances in patients with lower limb ischemia? Microvasc Res 1995;49(3):315-324.Google Scholar
 3. Fife CE, Buyukcakir C, Otto GH, Sheffield PJ, Warriner RA, Love TL, Mader J. The predictive value of transcutaneous oxygen tension measurement in diabetic lower extremity ulcers treated with hyperbaric oxygen therapy: a retrospective analysis of 1,144 patients. Wound Repair Regen 2002;10(4):198-207.Google Scholar
 4. http://www.amc.uva.nl/index.cfm?sid=797&itemid=92&contentitemid= 30&osadcampaign=PatientenfoldersGoogle Scholar
 5. Tv-programma Nova: Vraagtekens bij therapie tegen voetamputaties. 12-12-2005. http://www.diabetesfonds.nl/- index.php?page=news_detail&type=news&content=51.Google Scholar
 6. De Gooi- en Eemlander. 23-11-2004, p.14.Google Scholar
 7. Goossens A, Ubbink D, Vermeulen H. Nut en noodzaak van het communiceren van ‘evidence’. NTvEBP 2007; 4:28-31.Google Scholar
 8. Gunby P. Evaluation continues of ‘HBO’ clinical uses. JAMA 1981;246(10):1059, 1963-4.Google Scholar
 9. Bennett MH, Kertesz T, Yeung P. Hyperbaric oxygen for idiopathic sudden sensorineural hearing loss and tinnitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1.Google Scholar
 10. Ubbink DT, Vermeulen H, Scholten RJ. Gerandomiseerd klinisch onderzoek (deel 1). NTvEBP 2007;6:8-12.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Dirk Th. Ubbink
  • 1
 • Maarten J. Lubbers
 • Hester Vermeulen
 1. 1.

Personalised recommendations