Advertisement

Het positieve effect van fysieke training na de behandeling van kanker

  • Hester de Waard
Proefschrift
  • 127 Downloads

Samenvatting

Het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice brengt in 2008 een serie van vijf interviews met recent gepromoveerden. In dit tweede deel is dr. Anne May-de Groot aan het woord. Zij onderzocht in hoeverre mensen die hun primaire behandeling voor kanker hebben afgerond, baat hebben bij fysieke training en in hoeverre cognitieve gedragstherapie een toegevoegde waarde heeft. May-de Groot promoveerde op 11 januari 2008 aan de Universiteit van Utrecht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Hester de Waard
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations