Advertisement

Veiligheid

Van de redactie
  • 163 Downloads

Samenvatting

Voor u ligt het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practive (NTvEBP) in 2008. Vol goede moed zijn we dit nieuwe jaar begonnen en ons goede voornemen is opnieuw een brug te slaan tussen de wetenschap en de verpleegkundige praktijk van alledag. Ook dit jaar zal elk nummer over een interessant thema voor verpleegkundigen gaan. Belicht door middel van casussen, klinische lessen en voorbeelden van onderzoek die in de praktijk zijn toegepast. Daarnaast is er natuurlijk ook weer aandacht voor internationale ontwikkelingen en wordt buitenlands onderzoek besproken en beoordeeld op de methodologische kwaliteit. Maar in 2008 brengen wij u ook nieuwe rubrieken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations