Advertisement

Neuropraxis

, Volume 12, Issue 3, pp 105–106 | Cite as

Is onbewuste intuïtie superieur?

Ap Dijksterhuis. Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. 2007. Amsterdam: Bert Bakker. 240 pagina's, EURO 17,95. ISBN 978 90 3512 9689.
  • Harald Merckelbach
Gelezen
  • 55 Downloads

Samenvatting

De Nijmeegse hoogleraar Ap Dijksterhuis geldt als een van de meest getalenteerde sociaal psychologen. Dat blijkt onder meer uit de prestigieuze Early Career Award, die hij in 2005 van de American Psychological Association ontving. Dat Dijksterhuis een vlotte pen heeft, wisten we al vanwege de vele artikelen die hij schreef, artikelen met bijna literaire titels als On wildebeests and humans (Dijksterhuis & Aarts, 2003) en I like myself but I don't know why (Dijksterhuis, 2004). Een populair wetenschappelijk boek van zijn hand lag dus in de lijn van de verwachtingen.

Literatuur

  1. Derksen, T. (2006). Lucia de B.: reconstructie van een gerechtelijke dwaling. Meppel: Veen.Google Scholar
  2. Dijksterhuis A. (2004). I like myself but I don't know why: enhancing implicit self-esteem by subliminal evaluative conditioning. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 345–555.Google Scholar
  3. Dijksterhuis, A. & Aarts, H. (2003). On wildebeests and humans: the preferential detection of negative stimuli. Psychological Science, 14, 14–18.Google Scholar
  4. Dijksterhuis, A. & Nordgren, L. F. (2006). A theory of unconscious thought. Perspectives on Psychological Science, 1, 95–109.Google Scholar
  5. Johansson, P., Hall, L., Sikstrom, S. & Olsson, A. (2005). Failure to detect mismatches between intention and outcome in a simple decision task. Science, 310, 116–119.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations