Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 10, pp 165–166 | Cite as

Nieuwe mogelijkheden bij de behandeling van leeftijdgebonden maculadegeneratie

  • H. R. de Vries
Farmacotherapie
  • 15 Downloads

Samenvatting

Maculadegeneratie is de meest voorkomende oorzaak van slecht zien en blindheid bij ouderen (>50 jaar). De aandoening is irreversibel. Nieuwe inzichten in de genese en pathofysiologie hebben nieuwe wegen geopend die mogelijk tot preventie en behandeling leiden. In de New England Journal of Medicine van juni 2008 staat een uitvoerig en helder artikel over de huidige stand van zaken, geschreven door oogheelkundigen van Harvard en andere Amerikaanse universiteiten.

Notes

 

  1. Jager RD, Mieler WF, Miller JW. Age-related macular degeneration. New Engl J Med 2008;358:2606-17.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • H. R. de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations