Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 10, pp 158–158 | Cite as

Vitamine D verlaagt mortaliteit bij chronisch nierfalen

  • P. J. M. M. Toll
Farmacotherapie
  • 22 Downloads

Samenvatting

Bij patiënten met nierfalen ontwikkelt zich op den duur vaak hyperparathyreoïdie. Deze secundaire hyperparathyreoïdie (SHPT) wordt onder andere behandeld met vitamine D-analoga. Bij dialysepatiënten is aangetoond dat deze behandeling de mortaliteit verlaagt. De onderzoekers gingen na of nierpatiënten die nog niet met dialyse werden behandeld ook baat hadden bij deze therapie.

Notes

 

  1. Kovesdy C, Ahmadzadeh S, Anderson J, Kalantar-Zadeh K. Association of activated vitamin D treatment and mortality in chronic kidney disease. Arch Int Med 2008;168:397-403.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations