Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 9, pp 146–147 | Cite as

Werkzaamheid van een prednisonpreparaat met vertraagde afgifte ter vermindering van de duur van de ochtendstijfheid bij patiënten met reuma: een dubbelblind, gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek

 • P. L. B. Bruijnzeel
Farmacotherapie
 • 17 Downloads

Samenvatting

De concentratie van cortisol in plasma vertoont een circadiaan ritme. Zij zijn het laagste tussen 22.00 en 02.00 uur en het hoogst tussen 06.00 en 08.00 uur. Bij patiënten met beginnende reumatische artritis (RA) begint de concentratie van cortisol al toe te nemen tussen 23.00 en 02.00 uur en vervolgens blijft deze hoger dan bij gezonde leeftijdsgenoten tot na 08.00 uur.

Notes

 

 1. 1.
  Buttgereit F, Doering G, Schaeffer A,Witte S, Sierakowski S, Gromnica-Ihle E et al. Efficacy of modified-release versus standard prednisone to reduce duration of morning stiffness of the joints in rheumatoid arthritis (CAPRA-1); a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2008; 371: 205-214.Google Scholar
 2. 2.
  Bijlsma JWJ, Jacobs JWG Glucocorticoid chronotherapy in rheumatoid arthritis. Lancet 2008; 371: 183-184.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • P. L. B. Bruijnzeel
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations