Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 9, pp 144–144 | Cite as

De NICE richtlijn van 2008 voor diabetes mellitus type II

  • T. van Gelder
Farmacotherapie
  • 38 Downloads

Samenvatting

In 2002 publiceerde het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) een richtlijn voor de behandeling van diabetes mellitus type II. In de afgelopen tien jaar is in het Verenigd Koninkrijk onder andere door betere mogelijkheden in de praktijkvoering en de richtlijn publicatie een belangrijk deel van de zorg voor patiënten met diabetes mellitus type II overgenomen door de eerste lijn. In deze periode is in de 2e lijn het aantal diabetici waarbij behandeling met insuline werd gestart gedaald.

Notes

 

  1. Atkin S,Walton C. Commentary: controversies in NICE guidance on management of type 2 diabetes. BMJ 2008;336:1308-1009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • T. van Gelder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations