Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 8, pp 131–132 | Cite as

Nitrofurantoïnekuur van vijf dagen bij urineweginfectie: nieuws voor Amerikanen

  • A. de Goede
Farmacotherapie
  • 13 Downloads

Samenvatting

Richtlijnen en standaarden voor (farmaco)therapie kunnen tussen landen sterk verschillen. Zo ook op het gebied van antibioticabeleid. Een treffend voorbeeld hiervan kan men vinden in een artikel van Gupta et al.1 Dit beschrijft de klinische genezing van ongecompliceerde urineweginfecties (UWI) na een vijfdaagse kuur nitrofurantoïne in vergelijking met een driedaagse kuur trimethoprim en sulfamethoxazol (co-trimoxazol). In de VS is co-trimoxazol de geadviseerde eerste keuze bij een ongecompliceerde UWI. Toch schrijven artsen daar voornamelijk fluorchinolonen voor. Resistentie tegen fluorchinolonen neemt toe en om deze uitbreiding in te perken zoeken de Amerikanen naar andere alternatieven voor co-trimoxazol.

Notes

 

  1. Gupta K, Hooton KM, Roberts PL, Stamm W. Short-course nitrofurantoin for the treatment of acute uncomplicated cystitis in women. Arch Intern Med 2007;167(20): 2207-2212Google Scholar
  2. www.drugs.comGoogle Scholar
  3. van Haaren KAM, Visser HS, Van Vliet S, et al. NHG-standaard Urineweginfecties (tweede herziening). Huisarts Wet. 2005;48(7):341-352.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • A. de Goede
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations