Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 8, pp 124–125 | Cite as

Sublinguale immunotherapie

  • R. M. van Hest
Farmacotherapie
  • 9 Downloads

Samenvatting

Allergische rhinitis en allergisch astma zijn veel voorkomende aandoeningen in de Westerse wereld. De symptomen (niezen, jeukende ogen en neus, tranende ogen en bij allergisch astma benauwdheid en kortademigheid) ontstaan na inhalatie van een allergeen (pollen, huisstofmijt) en zijn vaak onder controle te krijgen met antihistaminica. Een belangrijke minderheid van de patiënten heeft echter een onvoldoende respons op deze geneesmiddelen. Allergeen immunotherapie kan voor die patiënten een methode zijn om de gevoeligheid voor allergenen te verminderen. Meestal werd allergeen immunotherapie subcutaan toegediend, maar recentelijk is er een preparaat geregistreerd in de EU voor sublinguale toediening (Grazax® (timotheegraspollen)). Een overzichtsartikel in de New England Journal of Medicine gaat in op sublinguale immunotherapie1.

 

  1. Frew AJ. Sublingual immunotherapy. N Eng J Med 2008;358:2259-64Google Scholar
  2. Penagos M, Passalacqua G, Compalati E, et al. Metaanalysis of the efficacy of sublingual immunotherapy in the treatment of allergic asthma in pediatric patients, 3 to 18 years of age. Chest 2008;133:599-609.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • R. M. van Hest
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations