Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 7, pp 118–119 | Cite as

Bijwerkingen: wanneer is kennis weten?

  • M. E. C. van Eijk
Diversen
  • 16 Downloads

Samenvatting

Als geneesmiddelen van de markt worden gehaald is dit meestal als gevolg van spontane meldingen van bijwerkingen. Hier zijn vele voorbeelden van bekend (thalidomide, sertindol en onlangs rofecoxib). Dit onderzoek gaat na in hoeverre de bijwerkingen die tot (tijdelijk) terughalen van de markt hebben geleid te voorzien waren geweest op basis van de pre-registratiegegevens.

Notes

 

  1. Aagaard L, Soendergaard B, Stenver DI, Holme Hansen E, Knowledge creation about ADRs – turning the perspective from the rear mirror to the projector? Br J Clin Pharmacol 2007;65:364-76.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • M. E. C. van Eijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations