Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 7, pp 107–107 | Cite as

Vergelijking van de klinische werkzaamheid en veiligheid van subcutaan versus oraal toegediend methotrexaat bij patiënten met ernstig actief reuma

  • P. L. B. Bruijnzeel
Farmacotherapie

Samenvatting

Doel van dit onderzoek1 was de werkzaamheid en veiligheid van subcutaan en oraal toegediend methotrexaat (MTX) bij patiënten met actief reuma (RA) te vergelijken.

Notes

 

  1. 1.
    Braun J, Kästner P, Flaxenberg P,Währisch J, Hanke P, Demary W et al. Comparison of the clinical efficacy and safety of subcutaneous versus oral administration of methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheumatism 2008; 58: 73-81.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations