Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 6, pp 103–104 | Cite as

Farmacogenetische ‘biomarker’om ernstige bijwerkingen te voorspellen?

  • J. M. A. Sitsen
Diversen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Farmacogenetisch onderzoek heeft zijn beloften nog niet ingelost en wordt nog nauwelijks in de dagelijkse klinische praktijk toegepast om de keuze van geneesmiddelen of de behandeling in algemene zin te verbeteren. Abacavir is een nucleoside reversetranscriptaseremmer die werkzaam en veilig is in combinatie met andere anti-retrovirale middelen. De belangrijkste bijwerking die de toepassing beperkt is een

Notes

 

  1. Mallal S, Phillips E, Carosi G, Molina J-M,Workman C, TomaÏiã J et al. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. N Engl J Med 2008;358:568-579.Google Scholar
  2. Ingelman-Sundberg M. Pharmacogenomic biomarkers for prediction of severe adverse drug reactions. N Engl J Med 2008;358:637-639.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations