Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 5, pp 76–77 | Cite as

Dosering van geneesmiddelen bij obesitas: een eenvoudige oplossing voor een groot probleem

  • M. P. H. van den Broek
Farmacologie
  • 43 Downloads

Samenvatting

Hoewel patiënten met overgewicht tegenwoordig niet meer als een demografische minderheid kunnen worden beschouwd, zijn er slechts weinig richtlijnen voor de dosering van geneesmiddelen bij deze patiënten. Standaarddoseringen worden opgegeven in (milli)gram per kilogram,waarbij aangenomen wordt dat bepaalde biologische functies direct evenredig zijn met het ‘total body weight’ (WT). Naast WT zijn er ook andere parameters om de omvang van een persoon uit te drukken zoals de ‘body mass index’ (BMI) en het ‘lean body weight’ (LBW). Het LBW is de som van de cellulaire massa en de weefsels die geen vet bevatten, zoals botten en ligamenten. Op grond van een veranderde populatie met overgewicht is de LBW formule in 2005 aangepast.

 

  1. Han PY, Duffull SB, Kirkpatrick CMJ, Green B. Dosing in obesity: a simple solution to a big problem. Clin Phar Ther 2007; 82: 505-8.Google Scholar
  2. Shibutani K, Inchiosa MA, Saweda K, Bairamian M. Accuracy of pharmacokinetic models for predicting plasma fentanyl concentrations in lean and obese surgical patients. Anesthesiology 2004;101: 603-13.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • M. P. H. van den Broek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations