Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 5, pp 71–72 | Cite as

Thuisbehandeling van kinderen met een ernstige pneumonie met een korte kuur van een hoge dosering amoxicilline: een gerandomiseerd equivalentieonderzoek

  • P. L. B. Bruijnzeel
Farmacotherapie
  • 12 Downloads

Samenvatting

Jaarlijks overlijden meer dan 2 miljoen kinderen onder de leeftijd van 5 jaar aan een acute infectie van de lagere luchtwegen. De WHO heeft een aantal aanbevelingen opgesteld voor de behandeling van kinderen met een lage luchtweginfectie:

a) kinderen die hoesten en geen versnelde ademhaling hebben kunnen zonder antibiotica worden behandeld;

Notes

 

  1. Hazir T, Fox LM, Nisar YB, Fox MP, Ashraf YP, Macleod WB, et al. Ambulatory short-course high-dose oral amoxicillin for treatment of severe pneumonia in children: a randomized equivalence trial. Lancet 2008; 371: 49-56.Google Scholar
  2. Arifeen SE, Baqui AH. Treating sever pneumonia in children: we can do better. Lancet 2008; 371: 7-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations