Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 4, pp 59–59 | Cite as

Erytropoëtine bij kanker

  • P. J. M. M. Toll
Bijwerkingen

Samenvatting

Het lijkt aantrekkelijk de bloedarmoede die optreedt door behandeling met cytostatica te bestrijden met erytropoëse-stimulerende stoffen, op dezelfde wijze als neutropenie wordt bestreden met stimulerende stoffen voor het cellulaire afweersysteem. Zowel gerandomiseerd als open onderzoek heeft tot nu toe aangetoond dat patiënten met anemie door chemotherapie door behandeling met erytropoëtine minder bloedtransfusies nodig hebben, een hoger Hb en wellicht ook een hogere kwaliteit van leven hebben. Begin 2007 gaf de FDA een waarschuwing uit om 120 g/l (7,4 mmol/L) als bovengrens voor het hemoglobinegehalte aan te houden in verband met negatieve effecten op de overleving. In 2004 was ook al zo’n soort waarschuwing verschenen.

Notes

 

  1. Steensma D. Erythropoiesis stimulating agents may not be safe in people with cancer. BMJ 2007; 334: 648-49.Google Scholar
  2. Bennet C, Silver S, Djulbegovic B, Samaras A, Cleasons, et al. Venous thromboembolism and mortality associated with recombinant erytropoietin and darbepoetin administration for the treatment of cancer-associated anemia. JAMA 2008; 299: 914-24.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations