Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 3, pp 46–46 | Cite as

Digoxine en mortaliteit bij atriumfibrilleren

  • J. M. A. Sitsen
Bijwerkingen
  • 11 Downloads

Samenvatting

Digoxine wordt op grote schaal toegepast bij de behandeling van atriumfibrilleren en hartfalen. De toepassing bij hartfalen lijkt, na enkele grote onderzoeken, niet meer ter discussie te staan (het verbetert de kwaliteit van leven en de inspanningstolerantie). Bij atriumfibrilleren ligt dat anders. Er zijn zelfs aanwijzingen dat digoxine een negatief effect heeft op de overleving van deze patiënten. Hallberg et al. verrichtten een prospectief cohortonderzoek met het doel na te gaan wat het effect op de overleving is van gebruik van digoxine door patiënten met atriumfibrilleren met of zonder hartfalen. Het is aardig te vermelden dat dit het eerste onderzoek naar dit effect van digoxine

Notes

 

  1. Hallberg P, Lindbäck J, Lindahl B, Stenestrand U, Melhus H for the RIKS-0HIA group. Digoxin and mortality in atrial fibrillation: a prospective cohort study. Eur J Clin Pharmacol 2007; 63: 959-71.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations