Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 3, pp 37–37 | Cite as

Ernstige bijwerking van bisfosfonaten: osteonecrose van de kaak

  • T. B. Y. Liem
Farmacotherapie
  • 5 Downloads

Samenvatting

Het is inmiddels wel bekend dat bisfosfonaten werkzaam zijn voor de behandeling van hypercalciëmie bij kankerpatiënten. Recentelijk is echter een ernstige bijwerking van het gebruik van bisfosfonaten bekend geworden, namelijk osteonecrose van de kaak. Verschillende theorieën achter deze complicatie doen de ronde, zoals blokkade van botaanmaak door het remmende effect van bisfosfonaten op osteoclasten of de remming van capillaire neoangiogenese.

Notes

 

  1. Cavanna L, Bertè R, Arcari A, et al. Osteonecrosis of the jaw. A newly emerging site-specific osseous pathology in patients with cancer treated with bisphosphonates. Report of five cases and review of the literature. Eur J Intern Medicine 2007; 18: 417-22.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • T. B. Y. Liem
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations