Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 2, pp 25–25 | Cite as

Sequentiële of combinatiechemotherapie voor mensen met primair non-curabel coloncarcinoom?

  • E. van der Does
Farmacotherapie
  • 6 Downloads

Samenvatting

In de Lancet van 14 juli 2007 verscheen een tweetal omvangrijke, goed uitgevoerde onderzoeken, die geheel los van elkaar staan, maar dezelfde vraagstelling hebben: hoe kunnen wij mensen met coloncarcinoom dat bij diagnose al niet curabel is, nog een zo lang mogelijke periode van maximale beperking van de aandoening doen beleven tegen zo min mogelijk bijwerkingen. Dit betreft ongeveer 45% van de één miljoen mensen die jaarlijks wereldwijd de diagnose ‘niet curabel coloncarcinoom’ aangezegd krijgen. Een nadere uitwerking van de vraagstelling is: moet men deze mensen nu eerst met (één) enkelvoudige stof(fen) behandelen en pas indien progressie optreedt behandelen met combinatietherapie, of is meteen de combinatietherapie beter?

Notes

 

  1. Seymour MT, Maughan TS, Ledermann JA, Topham C, James R, Gwyther SJ, et al. Different strategies of sequential and combination chemotherapy for patients with poor prognosis advanced colorectal cancer (MRC FOCUS): a randomised controlled trial. Lancet 2007; 370: 143-52.Google Scholar
  2. Koopman M, Antonini NF, Douma J,Wals J, Honkoop AM, Erdkamp FLG, et al. Sequential versus combination chemotherapy with capecitabine, irinotecan and oxaliplatin in advanced colorectal cancer (CAIRO): A phase III randomised controlled trial. Lancet 2007; 370: 135-42.Google Scholar
  3. Comment. Single agent fluorouracil for first-line treatment of advanced colorectal cancer as standard? Lancet 2007; 370:105-08.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations