Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 1, pp 2–2 | Cite as

Literatuuronderzoek naar het gebruik van PDA’s voor documentatie van interventies door de apotheker

  • T. B. Y Liem
Redactioneel
  • 14 Downloads

Samenvatting

Een veel voorkomend beeld in ziekenhuizen wereldwijd is het gebruik van ‘Personal Digital Assistants’ (PDA’s) door verschillende zorgprofessionals, waaronder (ziekenhuis)apothekers. Niet alleen worden PDA’s gebruikt om informatie na te slaan, maar ook om bepaalde informatie (consulten, interventies) vast te leggen. Het documenteren van interventies is belangrijk, aangezien op grond hiervan de bijdrage van de apotheker aan farmaceutische patiëntenzorg kan worden afgemeten. Er zijn talrijke middelen om interventies vast te leggen

 

  1. Fox BI, Felkey BG, Berger BA, et al. Use of personal digital assistants for documentation of pharmacists’ interventions: a literature review. Am J Health-Syst Pharm 2007; 64: 1516-25.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • T. B. Y Liem
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations