Maatwerk

, Volume 9, Issue 6, pp 36–36 | Cite as

MWD studeren op afstand

  • Karlijn Deuss
Klaar voor de start?
  • 15 Downloads

Samenvatting

Sinds anderhalf jaar heeft de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) er een nieuwe onderwijsroute bij: de afstandsvariant van de deeltijd, die in samenwerking met LOI tot stand is gekomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Karlijn Deuss
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations