Advertisement

Maatwerk

, Volume 9, Issue 6, pp 11–13 | Cite as

Outcome based als alternatief

Hoe bewezen en effectief is EBP?
 • Sjef de Vries
Bewezen effectief
 • 69 Downloads

Samenvatting

Werken met methoden waarvan het effect is aangetoond, wie kan er tegen zijn? Is EBP echter de aangewezen manier om de professionaliteit van het maatschappelijk werk te verbeteren? Er zijn vier zwaarwegende redenen waarom niet. Er is echter een alternatief dat én effectief is én beter past bij het maatschappelijk werk.

Bronnen

 1. Dehue, T. (2008), De depressie-epidemie, Amsterdam: Augustus.Google Scholar
 2. Duncan, B, S. Miller & J. Sparks (2004), The Heroic Cliënt, San Francisco: Jossey Bass.Google Scholar
 3. Lambert, M. J. (2004), Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and behaviour change, 5th edition. New York: Wiley.Google Scholar
 4. Menger, A. & L. Krechtig (2004), Het delict als maatstaf, Amsterdam: SWP.Google Scholar
 5. Roth, A. & P. Fonagy (2005), What Works for whom?, Londen: Guilford Press.Google Scholar
 6. Speetjes, P. (2007), ‘Overzicht van vijftien jaar jeugdonderzoek’ In: JeugdenCo/ Kennis, nr.3. pp.30-38. Google Scholar
 7. Tabibian, N. (2006), Effectiviteit van interventies voor multiprobleemgezinnen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 8. Vries, S. de. (2007), Wat Werkt? De kern en kracht van het Maatschappelijk Werk, Amsterdam: SWP.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Sjef de Vries
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations