Advertisement

Maatwerk

, Volume 9, Issue 5, pp 13–13 | Cite as

Structureel onderbetaald

Bijna iedereen eens met de stelling (maar weinig reacties)
  • Mariette Hermans
Roept u maar!
  • 12 Downloads

Samenvatting

Maatschappelijk werkers worden structureel onderbetaald. Dat vinden ten minste de meeste mensen die reageerden op deze stelling. Het waren er echter maar 35.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Mariette Hermans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations