Advertisement

Maatwerk

, Volume 9, Issue 3, pp 2–2 | Cite as

Kennis en ervaring

Redactioneel
  • 23 Downloads

Samenvatting

Ik kom net terug van de verdediging van het proefschrift van Lou Jagt. Lou Jagt en zijn vrouw Nel zijn samen de grondleggers van het taakgerichte hulpverlenen (TGH) in Nederland. Na zijn pensionering is Lou begonnen met een dissertatie over de herkomst van het Taakgerichte model en de koppeling aan de moderne eisen die aan hulpverlening worden gesteld: doelmatig en effectief. Vooral in de Verenigde Staten maar ook daarbuiten is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de taakgerichte hulpverlening in verschillende settings. Al dit onderzoek laat volgens Jagt een hoopvol beeld zien: TGH is een kansrijk model in het huidige tijdgewricht. Nederlands onderzoek hiernaar zou een mooi vervolg zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations