Advertisement

Maatwerk

, Volume 9, Issue 1, pp 23–24 | Cite as

Jeugd en jongeren

Het veld
  • 51 Downloads

Samenvatting

Het Ministerie voor Jeugd en Gezin heeft haar programma 2007-2011 gepubliceerd, getiteld ‘Alle kansen voor kinderen’. Het programma wordt uitgezet via drie lijnen: het gezin krijgt een belangrijke positie, preventie krijgt een grote rol en hierbij wordt een omslag gemaakt naar eerder opsporen en beter aanpakken van problemen. En ten derde is de vrijblijvendheid voorbij: ongewenste situaties mogen niet langer voortduren, aldus het ministerie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de invloed van de verschillende culturele achtergronden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations