Advertisement

Kind en Adolescent

, Volume 29, Issue 3, pp 187–187 | Cite as

Ontvangen

Boeken

 

 1. Bloks, H. (2008). Eetstoornissen en overgewicht. Herkenning, behandeling, beheersing. Amsterdam: Nieuwezijds. isbn 978 90 5712 213 2, 255 p., € 19,95.Google Scholar
 2. Op grond van zijn ruime ervaring als klinisch psycholoog in een gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen schreef Hans Bloks dit boek, dat zowel voor patiënten als hulpverleners is bedoeld. Het gaat over kinderen en volwassenen met eetstoornissen. Naast toegankelijke informatie die gegeven wordt over de diagnostiek en behandeling van anorexia, boulimia en obesitas, wijst het boek ook de weg naar relevante websites, internetbehandeling en zelfhulpboeken. (fb)Google Scholar
 3. Desoete, A., & Braams, T. (2008). Kinderen met dyscalculie. Amsterdam: Boom. isbn 978 90 8506 368 1, 174 p., € 17,50.Google Scholar
 4. De auteurs bespreken wat dyscalculie kan inhouden en geven tal van suggesties voor de aanpak, vanaf het kleuteronderwijs tot en met het voortgezet onderwijs. In het laatste hoofdstuk wordt verwezen naar interessante websites en softwarepakketten. (kv)Google Scholar
 5. Edwards, R., Hadfield, L., Lucey, H., & Mauthner, M. (2006). Sibling identity and relationships. Sisters and brothers. Londen: Routledge. isbn 978 0 415 33930 8, 136 p., £ 22,99.Google Scholar
 6. De Engelse auteurs van dit boek over de identiteit en relaties van broers en zussen ontlenen hun stof enerzijds aan wetenschappelijke literatuur, waarbij zij hebben gekozen voor een sociaal-constructivistische en psychodynamische benadering. Anderzijds baseren zij zich op twee onderzoeken, elk van ongeveer vijftig kinderen van de schoolleeftijd, die werden geïnterviewd over hun relatie met een broer of zus. Het valt op dat zij relatief vaak putten uit het klassieke The sibling bond (Bank & Kahn, Basic Books, 1982). Bovendien valt op dat de auteurs, ondanks de 25 jaar die inmiddels verstreken zijn, niet veel kunnen toevoegen aan de opvattingen van destijds. Dat zegt iets over de matige kwaliteit van het literatuuronderzoek en de ontbrekende kwaliteit van het eigen wetenschappelijk onderzoek, dat vooral bestaat uit psychodynamische interpretaties van uitspraken die kinderen doen in interviews. Er is nog altijd behoefte aan goede literatuur over de relatie tussen broers en zussen. Dit boek voldoet daarin echter niet. (fb)Google Scholar
 7. Roelofs, S. (2008). Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie. Schiedam: Scriptum. isbn 978 90 5594 582 5, 176 p., € 18,95.Google Scholar
 8. De auteur staat stil bij de strak gehanteerde spelregels voor diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor wordt deze nog steeds in twee helften verdeeld: die van de ‘gezonde’ hulpverleners en die van de ‘zieke’ cliënten. De auteur neemt hierbij de therapeut onder de loep en staat stil bij de onderschatte veerkracht van de cliënt. Dit alles gelardeerd met relativerende en humoristische illustraties. (cvn)Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 •    
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations