Advertisement

Kind en Adolescent

, Volume 29, Issue 2, pp 126–126 | Cite as

Ontvangen

Boeken
  • 9 Downloads

Samenvatting

Bicanic, I., & Kremers, A. (red.) (2007). STEPS. Cognitieve gedragstherapie bij h na eenmalig seksueel geweld. Amsterdam: Boom. isbn 978 90 8506 485 5, 177 p., € 55,-.Het steps-protocol is ontwikkeld binnen het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, umc Utrecht. Het is ontstaan vanuit de behoefte om een traumaspecifiek behandelaanbod te ontwikkelen voor jongeren die eenmalig seksueel geweld hebben meegemaakt en hun ouders

 

  1. Bicanic, I., & Kremers, A. (red.) (2007). STEPS. Cognitieve gedragstherapie bij PTSS na eenmalig seksueel geweld. Amsterdam: Boom. isbn 978 90 8506 485 5, 177 p., € 55,-.Het steps-protocol is ontwikkeld binnen het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, umc Utrecht. Het is ontstaan vanuit de behoefte om een traumaspecifiek behandelaanbod te ontwikkelen voor jongeren die eenmalig seksueel geweld hebben meegemaakt en hun ouders. Na een ihntroductiesessie zijn er acht bijeenkomsten in groepsverband voor de jongere en zes bijeenkomsten voor de ouders, eveneens in groepsverband. Het behandelprotocol is bedoeld voor de therapeut. De werkboeken zijn voor de jongere, respectievelijk de ouders. Het gaat om een helder beschreven methode, waarvan de effectiviteit nog moet worden aangetoond. Onderzoek daarnaar is gaande. (fb)Google Scholar
  2. Heesbeen, D.G.M. (2006). Temperament and behavior problems in early childhood. Dissertatie. € 25,- (aan te vragen via dgm_heesbeen@hotmail.com).Google Scholar
  3. Majdandžić, M. (2006). Measurement, consistency, and pathways of temperament in childhood. Dissertatie. € 21,- (aan te vragen via az@fmg.uva.nl).Onder leiding van hun promotor Dymph van den Boom deden Mirjana Majdandžić en Daniëlle Heesbeen binnen de Universiteit van Amsterdam een belangwekkend longitudinaal onderzoek bij 94 gezinnen, waarbij steeds van twee ouders en twee kinderen temperamentsdata werden verzameld over een periode van tweeëneenhalf jaar. Bij het begin van het onderzoek waren de kinderen tussen de twee en vier jaar oud. Temperament is zowel met behulp van vragenlijsten als door observatie gemeten. Majdandžić onderzocht hoe temperament het meest betrouwbaar kan worden gemeten en welke paden de ontwikkeling van temperament in de vroege jeugd volgt. Heesbeen onderzocht bij dezelfde gezinnen de intergenerationele overdracht van temperament en de relatie van temperament met gedragsproblemen. (fb)Google Scholar
  4. Nicolai, N., & Ferber, M. (2007). Langs de grenzen van de zorg. Omgaan met psychosociale problemen van jongeren op en rondom school. Utrecht: De Tijdstroom. isbn 978 90 589 8116 5, 160 p., € 25,-.Praktijkboek voor leerlingbegeleiders van jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, ter ondersteuning van korte en snelle counseling op school en doorverwijzing naar de jeugd-/gezondheidszorg. Onder andere met praktische handvatten voor gespreksvoering met jongeren en richtlijnen voor de organisatie van de zorg op en rondom school. (mg)Google Scholar
  5. Webster-Stratton, C. (2007). Pittige jaren. Praktische gids bij het opvoeden van jonge kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. isbn 978 90 313 4890 9, 356 p., € 25,-.Op basis van wetenschappelijke inzichten geeft de auteur antwoord op alledaagse opvoedingsvragen van ouders van kinderen van twee tot acht jaar. In dit praktische boek waarin het doen toenemen van opvoedingsvaardigheden centraal staat, is er ook aandacht voor gevoelens, gedachten en interpersoonlijke vaardigheden van ouders. Samen met enkele collega’s heeft Walter Matthys dit Amerikaanse boek op verdienstelijke wijze vertaald. (gvs)Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations