Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 7, Issue 3, pp 125–125 | Cite as

Lotgenoten

  • Cathelijne  Lont
Tussendoor
  • 66 Downloads

Samenvatting

Lotte is een dertienjarig hip gekleed meisje. Een puber. Broodzak mee naar school ‘kan echt niet’. En ook al is je rugtas nog zo zwaar, achterop je fiets binden is ‘niet cool’. Lotte komt bij mij in verband met een dwangstoornis. Na uitleg dat zij niet de enige is, wil ze die andere kinderen graag ontmoeten. Ze vroeg zich af: ‘zijn er echt andere kinderen?’ En doen zij net zo gek?’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Cathelijne  Lont
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations