Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 7, Issue 2, pp 93–93 | Cite as

Paultje en het paarse krijtje

  • Pauline Polak
Tussendoor

Samenvatting

In de bioscoop zag je vroeger in het voorprogramma af en toe een filmpje van een vogel die, terwijl hij over het scherm banjerde, in meestal wat bozige geluiden met de tekenaar converseerde. Elk filmpje startte met een lijn, daar verscheen de vogel in en voor hem uit werden bergen, rivieren, reddingsboeien, ladders et cetera getekend. Mooi; wat er ook gebeurde, er kwam altijd weer iets nieuws en onverwachts in de lijn op.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Pauline Polak
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations