Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 7, Issue 2, pp 88–88 | Cite as

Gids voor herstel van eetstoornissen

  • Mevrouw G. J. van der Stege
Gezien en gelezen
  • 97 Downloads

Samenvatting

Het is voor de meeste mensen onbegrijpelijk waarom mooie, jonge meiden zich uithongeren. Afvallen, hongerlijden, lekkere dingen laten staan. Voor velen is dat niet lang vol te houden, maar sommige jonge vrouwen gaan door en op een bepaald moment kunnen ze niet meer stoppen. Zelfs wanneer ze uitgemergeld zijn is het niet genoeg. Ze vinden zichzelf nog steeds te dik. Wat bezielt hen toch. Waarom lukt het hun niet om weer gewoon van eten te genieten? Iedereen die te maken heeft met eetstoornispatiënten zal de machteloosheid herkennen die deze vrouwen oproepen, omdat ze hardnekkig vast willen houden aan hun eetstoornis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Mevrouw G. J. van der Stege
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations