Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 7, Issue 1, pp 37–37 | Cite as

World Wide Wisdom

  • Frank Ruiters
WWW
  • 17 Downloads

Samenvatting

Zonder beperkingen biedt http://www.darenet.nl/ (gratis) toegang tot de onderzoeksoutput van de universiteiten in ons land, een aantal onderzoeksinstituten, de KNAW en NWO. Ook volledige proefschriften zijn er te vinden, zodat wij ons voordeel doen met wat de promovendus en de universiteit ontdekken. Darenet.nl laat zien wat onderzoeker Maike ter Wolbeek zegt over chronische vermoeidheid bij adolescenten. Omdat uit haar analyse naar voren komt dat chronische vermoeidheid samengaat met angst en depressie, concludeert zij dat het wijs is om de behandeling te richten op de achterliggende emotionele problematiek. Ook vindt ze het belangrijk om de jongeren te motiveren om aan lichaamsbeweging te doen en ’s nachts meer uren te slapen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Frank Ruiters
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations