Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 7, Issue 1, pp 12–19 | Cite as

Schoolbegeleiding en de kinder- en jeugdpsychiatrie: geïntegreerde zorg

 • Jessica de Pagter
 • Elly Stallen
 • Walter Matthys
Artikelen
 • 861 Downloads

Samenvatting

Kinderen met psychiatrische stoornissen hebben op school vaak extra ondersteuning en begeleiding nodig. Het is dan ook van belang dat scholen, ouders en hulpverleners samenwerken. In dit artikel lichten wij het concept ‘geïntegreerde zorg’ toe: de samenwerking tussen ambulante schoolbegeleiding vanuit cluster IV en poliklinische kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP). Aan de orde komt hoe de samenwerking tussen de disciplines in de verschillende fases van de diagnostiek en de behandeling vorm krijgt. De afstemming tussen de betrokkenen, manieren van interventies en het verloop van het proces worden besproken en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

ambulante scholbegeleiding kinder- en jeugdpsychiatrie speciaal onderwijs leerlinggebonden financiering 

Literatuur

 1. Baltussen, M., Clijssen, A. & Leenders, Y. (2003). Leerlingen met autisme in de klas. Een praktische gids voor docenten en interne begeleiders. Landelijk Netwerk Autisme.Google Scholar
 2. Barkley, R.A. (2001). Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners (herziene editie). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 3. Braber, M., Uijterwijk, M.D. & Maidman P.E. (2001). Schoolbegeleiding als onderdeel van een psychiatrische dagbehandeling. Kind en Adolescent, 22 (3), p. 152-169.Google Scholar
 4. Dijkstra, S.A.M. (2007). Uitwerking van passend onderwijs. Brief aan de Tweede Kamer. Den Haag: Ministerie van OCW. Kenmerk PO/ZO/07/26259.Google Scholar
 5. Durrant, M. (2007). Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school. Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 6. Jeninga, J. (2004). Professioneel omgaan met gedragsproblemen. Baarn: HB.Google Scholar
 7. Korrelboom, C.W. & Kernkamp, J.H.B. (1993). Gedragstherapie. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 8. Lieshout, van T. (2002). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 9. Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (2006). http://www.minocw.nl/rugzakje.
 10. Naudts-Geschiere, K. (2005). Onderwijs en Jeugdzorg. Samenwerking: een zórg of één zorg? Kind en Adolescent Praktijk, 4, 16-21.Google Scholar
 11. Verheij, F. & Doorn, E.C. van (2002). Ontwikkeling en leren, Psychiatrie op school. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 12. Webster-Stratton, C. (1999). How to promote children’s social and emotional competence. Londen, Engeland: Paul Chapman Publishing.Google Scholar
 13. Webster-Stratton, C. (2007). Pittige jaren. Praktische gids bij het opvoeden van jonge kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Jessica de Pagter
  • 1
 • Elly Stallen
 • Walter Matthys
 1. 1.

Personalised recommendations