Advertisement

Denkbeeld

, Volume 20, Issue 5, pp 32–32 | Cite as

Goed bij mijn hoofd

  • Hugo van Waarde
Doordenker
  • 4 Downloads

Samenvatting

Samen met twee vrienden ben ik sinds een paar weken zorgondernemer in spé. Dat gaat veel makkelijker dan u misschien zou denken. Een paar bezoekjes aan een notaris en voor je het weet is er een stichting opgericht. En uiteraard vonden wij het vanzelfsprekend dat wij ook bestuurders van die nieuwe stichting zouden worden. In dit stadium van het ondernemerschap is er overigens nog geen enkele buitenstaander die zich afvraagt of je dat eigenlijk wel kunt, besturen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Hugo van Waarde
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations