Advertisement

Denkbeeld

, Volume 20, Issue 4, pp 18–18 | Cite as

Scholing en informatie in Nederland en Vlaanderen

  • Jeannette Pols
  • Patrick Verhaest
Op de hoogte
  • 19 Downloads

Samenvatting

De kenniskring Transities in Zorg van de Hogeschool Rotterdam heeft in samenwerking met het Van Kleef Instituut onderzoek gedaan naar casemanagement bij dementie. Het onderzoeksrapport gaat uitgebreid in op de ervaringen van elf thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Hoe beleven zij de veranderingen die zij doormaken en de hulp en de ondersteuning die zij daarbij van anderen krijgen? De cliënten blijken doorgaans erg blij met hun casemanager en het rapport schetst een eerste competentieprofiel van de casemanager bij dementie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Jeannette Pols
    • 1
  • Patrick Verhaest
  1. 1.

Personalised recommendations