Advertisement

Denkbeeld

, Volume 20, Issue 3, pp 15–15 | Cite as

Familievergadering

  • José Franssen
Mantelzorgen
  • 5 Downloads

Samenvatting

In de rubriek ‘Mantelzorgen’ doet José Franssen verslag van haar wederwaardigheden met haar dementerende moeder. ‘Ik vind het afschuwelijk dat we zonder onze moeder erin te kennen, óver haar gaan overleggen. Het liefst zou ik er mét haar over spreken.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • José Franssen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations