Advertisement

Denkbeeld

, Volume 20, Issue 3, pp 7–7 | Cite as

Cognitieve stimulatie effectief bij ziekte van Alzheimer

In zicht
  • 156 Downloads

Samenvatting

Voor de behandeling van cognitieve stoornissen die optreden bij de ziekte van Alzheimer blijkt cognitieve stimulatie even effectief als Alzheimer-medicatie. Voordeel is dat de cognitieve stimulatie geen bijwerkingen heeft. Om die reden wordt deze methode in de laatste Dementie-richtlijn van het Britse National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) aanbevolen om cognitieve symptomen bij de ziekte van Alzheimer te behandelen (Spector e.a., 2008).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations